Familien er det vigtigste

Dating råd

Hvad i alverden er pinse?

Pinse er en stor fest, som fejres i den kristne kirke, og som markerer modtagelsen af Helligånden og begyndelsen af den kristne kirke. Festen fejrer også en kosmisk handling, der genskaber Jesu Kristi disciple. Hvis du nogensinde har undret dig over, hvad pinse betyder, vil denne artikel hjælpe dig med at forstå, hvad denne dag betyder.

Pinse er en vigtig fest i den kristne kirke

Pinse er en fest, der fejres den syvende søndag efter påske. Den mindes den dag, hvor Helligånden dalede ned over apostlene, hvilket førte til tusindvis af omvendelse i Jerusalem. Denne fest har rødder i jødiske traditioner, og den røde farve er en vigtig del af den liturgiske fejring.

Den markerer modtagelsen af Helligånden

Pinse er den dag, hvor Gud giver sin kirke kraften fra sin ånd. Guds formål med kirken er at forherlige sig selv blandt folkeslagene. Det betyder, at evangeliet skal tales.

Det markerer begyndelsen på den kristne kirke

Ifølge Det Nye Testamente begyndte den kristne kirke på pinsedagen, halvtreds dage efter påskefesten. Udtrykket kirke stammer fra to græske ord, der betyder "kaldet ud af verden" og "født på ny". Kirken består af genfødte kristne og troende på Jesus samt mennesker, der er blevet kristne gennem dåben. Den omtales også som Kristi legeme.

Den markerer en kosmisk handling, der genskaber Jesu Kristi discipleApostlene er udvalgt af Jesus blandt de første disciple til at være hans nærmeste ledsagere. De gennemgår et strengt discipelkursus før Herrens opstandelse og får fuldmagt til at fremme Guds rige og udbrede evangeliets budskab i hele verden.

Det markerer en fornyet skabelse

Pinsedagen fejrer den første frugt af Skaberens fornyede skabelse: Helligånden. Ånden indvies i de troende og giver dem kraft til at tjene Skaberen. Men Helligånden bor ikke permanent i hver eneste troende. Jesus lovede at sende Helligånden til disciplene, så de kunne kende ham ved hans tilstedeværelse. Disciplene blev derefter døbt med Ånden på pinsedagen.

Det markerer en kamp for kirken for at bringe verdens ting ind i Åndens ting
Pinsen er en vigtig begivenhed i den nytestamentlige kalender. Den fandt sted i Jerusalem halvtreds dage efter, at Kristus døde, og ti dage efter hans himmelfart. Begivenheden er beskrevet i Apostlenes Gerninger, det andet kapitel i Bibelen. Kristne har gennem historien set tilbage på denne dag som den største vækkelse siden apostlenes tid. De ser den som en forsmag på det, der skal komme i den moderne kirke.

Det markerer en multifunktionel politistation

Abrem-Agona-distriktet i Ghana har officielt taget en ny multifunktionel politistation i brug. Indvielsesceremonien fandt sted på politistationen, som vil være hjemsted for ti medarbejdere. Områdets distriktspræst, pastor George Ofori, talte ved ceremonien. Han skitserede også sin vision for fem år. Han sagde, at han havde til hensigt at opbygge strategiske partnerskaber med regeringen.

Det markerer en afgørende begivenhed i den kristne historie

Pinse er en af de ældste kristne helligdage. Denne fest går tilbage til Jesu dage, da hans disciple gemte sig i Jerusalem. De var bange for at gå ud i offentligheden, og de ventede på, at Helligånden skulle komme og give dem kraft. Helligåndens gave var det første bevis på, at Gud var ved at udvide sit forløsende formål til hele menneskeheden. Apostlene modtog Helligåndens gave på pinsedagen og begyndte at udføre Jesu tjeneste i Jerusalem.