Århus GF +45 89386000
GF Logo Hovedsponor - GF Forsikring
HOVEDSPONSOR

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

TIL AKTIONÆRERNE I ÅRHUS ELITE A/S

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Århus Elite A/S, der afholdes

Fredag, den 15. juni, kl. 14.00

i NRGi Arena, Idrættens Hus Vest, Repræsentationslokalet, 2. sal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C, med følgende dagsorden:

1. Ændring af vedtægter
Bestyrelsen foreslår, at selskabets formål og dermed vedtægternes § 2 ændres således, at selskabets formålsbestemmelse udvides til at omfatte underholdningsvirksomhed, restaurationsvirksomhed og udlejningsvirksomhed.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at bestemmelsen om bestyrelsens adgang til at forhøje kapitalen efter § 7 præciseres således, at kapitalforhøjelser også kan gennemføres mod indbetaling på anden måde end mod kontant indbetaling.

2. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Ændring i bestyrelsens sammensætning som følge af Kurt Andersens salg af aktier i selskabet.

Bestyrelsen oplyser, at aktiekapitalen er på nominelt DKK 36.684.366 opdelt i nominelt DKK 533.522 A-aktier á DKK 1,00 og nominelt DKK 36.150.844 B-aktier á DKK 1,00. Hver A-aktie på DKK 1,00 har 10 stemmer på generalforsamlingen, og hver B-aktie på DKK 1,00 har 1 stemme på generalforsamlingen.

Adgangskort kan senest den 11. juni 2007 kl. 15.00, rekvireres via dette link eller på telefon 8938 6000. Ved telefonisk henvendelse bedes man oplyse navn, adresse, telefon- og depotnummer. Adgangskort fremsendes pr. brev fra Aktiebog Danmark A/S. Dagsorden fremlægges til eftersyn på selskabets kontor i Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Århus C, fra den 7. juni 2007.

Tilbage

KAMPENE AFVIKLES I:
NRGi Arena
STORSPONSORER
HOVEDSPONSOR
Copyright © 2007 Århus GF
Websitesponsor: Digitalis Internet ApS