Århus GF +45 89386000
GF Logo Hovedsponor - GF Forsikring
HOVEDSPONSOR

Bestyrelsen i Århus Elite A/S

På den ekstraordinære generalforsamling i Århus Elite A/S fredag den 15. juni 2007 vil der i henhold til vedtægterne blive foretaget en ændring i Århus Elites bestyrelsessammensætning med baggrund i Kurt Andersens salg af sine aktier til en kreds af lokale investorer under navnet Investorgruppen Århus Elite.

Ud af Århus Elites bestyrelse træder Kurt Andersen og Michael Vilhelm Nielsen, i deres sted er foreslået Martin Busk og Jesper Ørskov Nielsen.

Blandt de store aktionærgrupper er der enighed om, at udvide Århus Elites bestyrelse med én person i overensstemmelse med vedtægternes regler herom, så bestyrelsen herefter består af otte personer.

Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Torben Bjerre-Madsen. Torben Bjerre- Madsen er bosat i Højbjerg ved Århus med sin hustru Janne og deres tre børn.

Det er bestyrelsens hensigt at konstituere sig med Torben Bjerre-Madsen som formand og med Martin Busk som næstformand.

Torben Bjerre-Madsen er et aktivt bestyrelsesmedlem i en række virksomheder i ind- og udland herunder bl.a. i Superfos Industries A/S, VKR Holding A/S og Hansens Transmissions B.V.

Torben Bjerre-Madsen har tidligere blandt andet været adm. direktør i NEG Micon A/S, hvor han var en af de medvirkende kræfter i fusionen mellem Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i Repræsentationslokalet ved NRGi Arena kl. 14.00.

Tilbage

KAMPENE AFVIKLES I:
NRGi Arena
STORSPONSORER
HOVEDSPONSOR
Copyright © 2007 Århus GF
Websitesponsor: Digitalis Internet ApS