Home
Kontakt Aarhus-GF

Sidste nyt

10 november 2004
Ankeafgørelse i Aab-sagen
Af: Hans-Chr. Jacobsen, Dansk Håndbold Forbund
DHF´s bestyrelse har på sit ordinære møde den 8. november 2004 behandlet AaB Håndbolds anke

DHF´s bestyrelse har på sit ordinære møde den 8. november 2004 behandlet AaB Håndbolds anke af den afgørelse, DHF´s Forretningsudvalg den 19. oktober 2004 har truffet i forbindelse med AaB Håndbolds protest mod, at Århus GF i HHL kamp nr. 115786 den 13. oktober 2004 anvendte den kontraktansatte træner Erik Veje Rasmussen som spiller.

Bestyrelsen har truffet følgende afgørelse:

· AaB Håndbolds anke afvises

· Kampens oprindelige resultat stadfæstes

· Forretningsudvalgets afgørelse af den 19. oktober 2004 stadfæstes, hvilket indebærer:

Den oprindelige protest fra AaB Håndbold tages til følge, men resultatet af den oprindelige kamp stadfæstes, idet DHF finder, at Århus GF har handlet i god tro, idet foreningen forinden brug af træner Erik Veje Rasmussen som spiller, har søgt råd og vejledning i DHF´s administration, men her blev bekræftet i, at alle formelle krav var opfyldt.

Et mindretal i bestyrelsen fandt det dog ikke godtgjort, at anvendelsen af Erik Veje Rasmussen som spiller var ulovlig. Mindretallet støttede på denne baggrund afgørelsen om, at kampens resultat skulle stadfæstes.

Det kan oplyses, at Forretningsudvalgets 4 medlemmer samt Divisionsforeningens repræsentant i bestyrelsen ikke deltog i behandlingen af ovennævnte ankesag.

I sagsbehandlingen har indgået følgende dokumenter:

· Protest fra AaB Håndbold af den 18. oktober 2004

· Informationsbrev af den 28. juni 2001 til alle foreninger vedr. det nye kontraktreglement, J.nr. 2257-01

· Formular ” Erklæring om lønnede forhold for foreninger i 2.division eller højere (Fra DHF´s hjemmeside).

· Erklæring fra Søri Haslund vedr. sagsbehandlingen i forbindelse med Århus GF´s henvendelse til DHF´s administration.


· FU´s protestafgørelse J.nr. 3381-04 af den 20. oktober 2004.
· Brev af den 26. oktober 2004 fra Århus GF vedr. sagen.
· Anke fra AaB Håndbold af den 1. november 2004 over FU´s protestafgørelse.
· Brev fra Århus GF`s med replik vedr. AaB Håndbolds anke.

Bestyrelsens afgørelse kan jf. § 1.4 i Reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter appelleres til DHF´s Rets- og Voldgiftsudvalg inden 2 uger efter modtagelse af afgørelsen.

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund

Hans-Chr. Jacobsen
Direktør

 

Tilbage til nyhedsoversigt
Websitesponsor