Home
Kontakt Aarhus-GF

Organisation

Århus GFs bestyrelse:

Jan Børjeson (formand)
Carsten Raundal (næstformand)
Henrik M. Jacobsen (direktør)
Bjarne Ravn Sørensen (bestyr. medlem)
Ole Langballe (bestyr. medlem)
Michael Jensen (bestyr. medlem)

Administration:

Henrik M. Jacobsen (direktør)
Claus Blem Jensen (sportschef)
Pia Halle (salgschef)
Dennis Mogensen (salgskonsulent)
Bente Svejstrup Sørensen (administration)

Sportsudvalg:

Aage Holm Pedersen
Jørgen Noes
Morten Tange

Websitesponsor